Find kompendiet i menuen øverst på siden

Skadestue kompendiet er primært udarbejdet i henhold til de gældende behandlingsinstrukser i e-dok under AUH og i samarbejde med de kliniske afdelinger på AUH, der har tilknytning til Skadestuen i Akutafdelingen. Mange af disse behandlings vejledninger er jo gældende for skader i almindelighed. Man skal altid sikre sig, at de ikke strider mod de gældende behandlingsprincipper i den afdeling man arbejder i. Der er også andre informationer i form af forskellige procedurer og hjælp til arbejdet i en skadestue.

Kompendiet har til hensigt at vejlede yngre læger i skadestuearbejdet og opstarte den initielle behandling. Formuleringerne er holdt korte og præcise og giver således ikke brugeren dybere indsigt i skadens behandling end den umiddelbart nødvendige. Ønsker brugeren en dyberegående forklaring henvises til instrukserne i e-dok.

Kompendiet orienterer om de generelle behandlingstiltag, men ofte er det virkelige billede mere broget, og i tvivlstilfælde bør den yngre læge søge råd hos den mere erfarne kollega.

De mest almindelige skader er inkluderet i dette kompendium, men den kan ikke forventes at være komplet dækkende for de skader, man kan støde på i skadestuen. Såfremt brugerne oplever mangler i indholdet eller har forslag til forbedringer modtages gerne skriftlig/mundtlig henvendelse herom.

Menu’en over de enkelte instrukser og vejledninger findes i bjælken øverst på siden.