Retningslinier for den sædvanlige visitation af patienter mistænkt for næsefraktur.
Vedrører patienter med isoleret næsefraktur. Omfatter ikke patienter med andre ansigtsskader (skal i Århus konfereres med vagthavende kæbe-kirurg).

Anamnese:
Spørg til traumemekanismen samt tidligere skævhed af ydre næse/ næseskillevæg.
Undersøgelser:
Inspektion af næsen:
Hævelse, misfarvning, sår, bruskblottelse, deviation.
Palpation af næsen:
Konturspring og løshed af næsen.
Anterior rhinoskopi (næsespekulum og pandelampe):
Septumluksation og -fraktur samt septumhæmatom/Cul de sac hæmatom (se instruks).
Ved isolerede næsefrakturer er radiologisk undersøgelse ikke indiceret, man bør dog være opmærksom på asso-cierede ansigtsfrakturer, der kan indicere CT scanning og kontakt til kæbe-kirurgisk vagthavende.
Behandling:
Kontusionssår på næsen sutureres i skadestuen, der gives evt. tetanus- og antibiotikaprofylakse. Ved mistanke om fraktur henvises som beskrevet nedenfor.
Følgende patienter konfereres akut med vagthavende læge på ØNH-afdelingen:
–  Åbne frakturer
–  Svært dislocerede frakturer
–  Rhinoliquorrhé
–  Septumhæmatom/Cul de sac hæmatom
De øvrige patienter (inkl. børn) henvises til en privat praktiserende ØNH-læge:
Patienten skal snarest kontakte denne med henblik på at aftale tidspunkt for undersøgelse/reponering (dette kan foregå i lokal eller GA, og evt. faste aftales mellem patienten og den praktiserende ØNH-læge). Reponering af næsefrakturer skal principielt foretages senest 7 døgn efter traumet. Der er ofte posttraumatisk hævelse, og vurderingen/reponeringen udsættes derfor til denne er aftaget – typisk efter 4-5 døgn.
Patienterne bedes medbringe et billede af næsen taget før traumet (forfra + profil).
Ved flere helligdage, hvor det kan forudses, at tidsfristen på 7 dage ikke kan overholdes, kontaktes vagthavende læge på ØNH-afdelingen med henblik på undersøgelse og behandling der.
Der udleveres patientinformation: Brud på næsebenet.

Behandling af septumhæmatom/Cul de sac hæmatom

​Septumhæmatom/cul de sac hæmatom: Traumatisk, ofte som led i en næsefraktur (typisk et traume nedefra). Der henvises desuden til næsefraktur-instruks
​Ved mistanke om septumhæmatom (ensidig- eller dobbeltsidig nasalstenose og breddeøgning af septum/ballonerende udfyldning i næsen) eller Cul de sac hæmatom (hæmatom/hævelse på næsens sidevæg lige over næsefløjen) konfereres akut med vagthavende læge på ØNH-afdelingen

​   

Figur 1 Eksempel på ensidig septumhæmatom
Figur 2 Eksempel på dobbeltsidig septumhæmatom

​Både septumhæmatom og Cul de sac hæmatom kan give blivende skader i næsen herunder septumperforation.