Fremgangsmåde
 Undersøgelse og diagnosticering
Ansvarlig læge stiller diagnosen ud fra anamnesen og med udgangspunkt i følgende kliniske test:

Nedsat muskelstyrke i plantarfleksion
Palpabel defekt af achillessenen  


Klinisk Thomsons test
Klinisk Matles test  


Ved positiv Thomson bemærker man manglende plantar fleksion ved kompression af lægmuskulaturen. Patienten ligger i bugleje. Falsk negativ ved lidt ældre ruptur. Falsk positiv ved kompression af den resterende flexor muskulatur.  
Ved positiv Matles bemærker man manglende spontan plantar fleksion når knæene bøjes aktivt med patienten i bugleje. Man sammenligner med modsidige. Specielt velegnet til lidt ældre rupturer.


Behandling
Alle patienter skal konfereres med orto-mellemvagt (62812) / Traumevagt (64600) Achillessene rupturer behandles primært konservativt, men operation tilbydes til unge, sportsaktive eller patienter med fysisk krævende arbejde. Patienter, der tilbydes operation skal grundigt informeres om fordele, ulemper og risici forbundet med henholdsvis operativ og konservativ behandling.  

Kontraindikationer for operation

 • Almen svækkelse på grund af alder/sygdom
 • Svært nedsat eller ingen gangfunktion.
 • Dårlig compliance
 • Øget infektions risiko (lokale sår eller hudproblemer, DM1+2, storryger)
 • Arteriel/venøs insufficiens
 • Immunosupprimerende behandling / svækket immunforsvar.  

Fordele ved operation er:

 • Sandsynligvis mindre risiko for re-ruptur
 • Sandsynligvis en bedre styrke
 • Et kortere forløb 7 vs. 11 ugers immobilisering.

Risiko ved operation er:

 • Nerveskade af specielt n. suralis og infektion.

Fordele ved konservativ behandling er:

 • Ingen risiko for skade af n. suralis
 • Ingen risiko for infektion
 • For hovedparten af patienter er der sandsynligvis ingen klinisk forskel i styrke.

Kontraindikationer for operation: 

 • Almen svækkelse på grund af alder/sygdom
 • Svært nedsat eller ingen gangfunktion.
 • Dårlig compliance
 • Øget infektions risiko (lokale sår eller hudproblemer, DM1+2, storryger)
 • Arteriel/venøs insufficiens
 • Immunosupprimerende behandling / svækket immunforsvar.

Relative kontraindikationer (konfereres med Traumevagt):

 • Ruptur på degenerativ basis efter binyrebarkshormon injektioner, ciproxin behandling, langvarig behandlingskrævende tendinose.
 • Oversete rupturer.
 • Re-rupturer.


Man bør ikke overlade valget om behandlingsmetode til patienten !


Skal patienten ikke opereres, er det konservativ behandling.

Konservativ behandling

Dag 0: Behandlingsstart

 • Opgaven varetages af sygeplejerske.
 • Akut anlæggelse af bagre gipsskinne til knæ, anlagt i bugleje med maksimal spidsfod
 • Patienten instrueres i gang med albuestokke uden vægtbæring
 • Patienten informeres om smertebehandling
 • Patienten informeres om elevation
 • Patienten informeres om, at benet ikke må vægtbelastes de kommende 10 uger.
 • Patientinformationspjece udleveres.

4 uger efter behandlingsstart – klinisk kontrol ved fysioterapeut .

 • Fjernelse af gips i Akut Dagklinik
 • Anlæggelse af støvlebandage i 30 grader spidsfod.
 • Patienten informeres om, at benet ikke må vægtbelastes, og at støvlen skal beholdes på 24 timer i døgnet.

Sekretær på skadestuen er ansvarlig for at booke de efterfølgende ambulante kontroller. Kontrol efter  6 ,8 og 10 uger hos fys og efter 11 uger hos læge. 

6 uger efter behandlingsstart  –  kontrol ved fysioterapeut

 • Støvlebandage ændres til 20 grader spidsfod.
 • Patienten informeres om, at benet ikke må vægtbelastes, og at støvlen skal beholdes på 24 timer i døgnet.

 8 uger efter behandlingsstart  –  kontrol ved fysioterapeut

 • Støvlebandage ændres til 10 grader spidsfod.
 • Patienten informeres om, at benet ikke må vægtbelastes, og at støvlen skal beholdes på 24 timer i døgnet. 

10 uger efter behandlingsstart –  klinisk kontrol fysioterapeut

 • Støvlebandagen ændres til 0 grader. Der placeres et 1 cm hælindlæg i støvlen.
 • Patienten instrueres i at vægtbelaste med højst 30 kg, og at støvlen skal beholdes på 24 timer i døgnet.
 • Lægetilsyn til vurdering af senens kontinuitet
 • Der udarbejdes en genoptræningsplan til yderligere ambulant genoptræning i patientens hjemkommune med opstart 11 uger efter skade.

 11 uger efter behandlingsstart –  klinisk kontrol ved læge

 • Bandagen seponeres efter individuel klinisk lægefaglig undersøgelse og vurdering af achillessenen. Ved tilfredsstillende heling og funktion af achillessenen seponeres støvlebandagen.
 • Patienten informeres om at anvende almindeligt fodtøj med 1 cm hælindlæg og der må belastes fuldt. Gang i bare tæer/strømpesokker skal foregå med forsigtighed.

3 måneder efter seponering af støvlebandage

 • Indlæg kan seponeres og der må belastes på flad fod. 


Flowchart  

Efter fjernelse af støvle.