KONKLUSION af nedenstående artikkel.
I denne artikel konkluderes, at der i litteraturen ikke er holdepunkter for et »gyldent vindue« på 6 h for
primærsuturering af traumatiske læsioner. Ud fra ovenstående gennemgang er det sikkert at foretage
primærsuturering i helt op til 19 h efter traumet.

I gennemgangen identificeres højrisikopatienter, som kan have gavn af profylaktiske antibiotika eller tæt
opfølgning.
Endelig anbefales sekstimersvinduet for suturering af traumatiske læsioner erstattet med en individuel
vurdering af læsionen ud fra parametre som skadesmekanisme, graden af kontaminering, læsionens længde og
dybde samt klinikerens subjektive vurdering. Det bliver således en lægelig vurdering, om såret kan lukkes
primært.

Lukning-af-traumatiske-sår