Oversigt med vejledende ækvipotensforhold:


Ækvipotente doser Begyndende virkning Maksimal virkning Virknings varighed Døgndækkende dosering
Morfin Parenteralt 10 mg 15-20 min 45-60 min 3 timer 10 mg x 6-7
Peroralt, alm. 30 mg 20-30 min 60-100 min 4 timer 30 mg x 6
Peroralt, depot 30 mg 60-90 min 200-300 min 8-14 timer 90 mg x 2
Alfentanil 1 mg 0,5- 1 min 2 min 0,5 time
Fentanyl 0,1 mg 3-10 min 10-15 min < 0,5 time
Methadon Parenteralt 10 mg 10-20 min 30-60 min 3 timer 10 mg x 7-8
Peroralt 20 mg 20-30 min 60-90 min 4 (8)* timer 20 mg x 3*
Sufentanil 0,01 mg 1-2 min 12-15 min 0,5 time

* Methadon virkningsvarighed af enkeltdosis versus ved fast behandling