Diagnostik

Traumebeskrivelse (tid, sted og årsag)

Subjektive symptomer ( smerter, ændret sammenbid, nedsat gabeevne og sensoriske udfald)

Den objektive ekstraorale undersøgelse indeholder

Gennempalpering/visuel inspektion af ansigtet.

* konturspring/mistet stabilitet

* smerte/ømhed

* bløddelsskader

* sensoriske udfald (N. alveolaris inferior)

* motoriske udfald (N. facialis)

* gabeevne

* hæmatomer/ekkymosedannelser

Den objektive intraorale undersøgelse indeholder oplysninger om

* tandstatus, herunder tandskader opstået i forbindelse med traumet

* registrering af evt bløddelsskader og hæmatomer

* vurdering af okklusion.

Den røntgenologiske undersøgelse

CT scanning. Mest ideelt CT med tynde aksiale snit (1 mm), coronale og sagittale rekonstruktioner samt 3D- rekonstruktion.

Frakturer i ansigtet:

Mandibel
Maxil/Zygoma/Orbital/Frontal