Diagnose Øret
  Othæmatom
DS00.4 Overfladisk læsion af øre   Retn linie: Aarhus ØNH Haematoma auris/othæmatom er en subperikondral, fluktuerende blodansamling hyppigst opadtil på auriklens udside. Patienter med othæmatom skal ses på ØNH-afdelingen med henblik på punk-tur/ incision og skal derfor konfereres akut med vagthavende læge på ØNH-afdelingen. Ubehandlet er der risiko for brusk-nekrose og dannelse af et såkaldt blomkålsøre.
Figur 1 Eksempel på othæmatom
  Corpus alienum meatus acusticus externus
DT16.9A Corpus alienum meatus acusticus externus   Retn linie: Aarhus ØNH   Anamnese: Irritation i øret, prop-fornemmelse, smerter, øreflåd, blødning, hørenedsættelse, hoste, tinnitus, svimmelhed.
Undersøgelser: Otoskopi. Ekstraktion bør kun forsøges ved mindre fremmedlegemer beliggende yderst i øregangen. Instrumentering af øregangen længere inde bør undgås i skadestuen/FAM på grund af risikoen for at skubbe fremmedlegemet længere ind, og for at undgå skader på trom-mehinden/knoglekæden.
Behandling: Øreskylning (undtagen ved mistanke om trommehindeper-foration, tidligere ørekirurgi og vegetabilske fremmedlegemer (ærter, gæslinger), da disse kan kvælde op. Forudsætningen for en effektiv øre-skylning er, at der er passage forbi fremmedlegemet. Øreskylning: Der anvendes vand af legemstemperatur i en 100 ml metal- eller plastiksprøjte med konisk spids. Auriklen trækkes opad-bagud-lateralt og strålen rettes bedst mod over-gangen mellem den bageste øregangs-væg og fremmedlegemet. Skylningen skal ske med nogen kraft for at give resultat. Tøjet kan beskyttes med et plastikforklæde og skyllevandet opsamles i en skål, der holdes under øret af patienten eller sygeplejersken. Resultatet af skylningen kontrolleres ved otoskopi. Har man accidentielt skyllet et øre med en trommehindedefekt, bør øret efter skylning dryppes med antibiotikaholdige øredråber for at hindre infektion. Større, dybt beliggende fremmedlege-mer konfereres med vagthavende læge på ØNH-afdelingen.

24-11-2021 Peter Mønsted