Overarm
Fraktura colli humeri DS42.2

Caput og collum humeri fraktur
Inddeles i 2,3 eller 4 fragmentfrakturer efter Neer.
Røntgen:
Ved disloceret fraktur (> ½ knoglebredde og vinkling > 45˚) konfereres med mellemvagt/traumevagt mhp. operation og evt. CT-scanning til præoperativ vurdering.
Behandling / ambulant forløb:
Der anlægges en fixeret mitella (evt collar’n cuff ved minimal disloceret brud) i 1 uge, herefter ambulant opfølgning i Akut Dagklinik med røntgenkontrol. Ved kontrolen omlægges der til collar’n cuff, der udfærdiges genoptræningsplan og patienten påbegynder svingøvelser.
Patienten skal ikke sættes til kontrol for rotator cuff læsion. Hvis der under genoptræningen i kommunalt regi opstår mistanke om rotator cuff læsion, skal der henvises til egen læge til kontrol af rotator cuff læsion.
HUSK – anbefale egen læge, om at henvises til osteoporoseudredning.

BØRN
Greenstick:
Collar’n’cuff i 3 uger. Afsluttes ved egen læge
Epifysiolyse Type SH2:
Forskydning < 1 knoglebredde. Konservativ behandling. Rtg kontrol 1 uge Bør dog konfereres med mellemvagt/traumevagt.
Tuberculum majus fraktur DS 42.2

Vær opmærksom på tuberculum majus frakturer, hvor selv små dislokationer ved yngre kan kræve operativ intervention og som også kræver hyppigere kontrol, da de ofte skrider på grund af trækket fra supraspinatussenen.
Rtg kontrol i Akut Dagklinik efter 1 uge.
SKAL konfereres med mellemvagt/traumevagt, hvis der er dislokation.
Fraktura corporis humeri DS 42.3

Ofte lokaliseret til midterste tredjedel af diafysen.
Inddeles i tvær-, skrå- eller spiralfraktur. Kan være komminut og evt. åben ved højenergitraumer.
HUSK at undersøge kar- og nerveforhold distalt for frakturen.
Røntgen:
Angiver typen samt dislokation. Ved komminut fraktur kan suppleres med CT scanning.
Behandling / ambulant forløb:
Ofte konservativt når fragmenterne har kontakt. Ved manglende kontakt mellem frakturenderne kontaktes mellemvagt/traumevagt.
Der anlægges fixeret mitella.
Der anlægges Sarmientobandage ved ergoterapeut i Akut Dagklinik, når armen er passende afhævet.
Herefter kontrol med røntgen i Akut Dagklinik.
Helingstid typisk 12-16 uger. Frakturheling følges ambulant i Akut Dagklinik.

BØRN
Fixeret mitella i 3-4 uger
OBS Neurovaskulære forhold inkl. radialisparese!
Fraktura partis distalis humeri DS 42.4

Udisloceret:
Vinkelgips i max 3 uger. De suprakondylære frakturer ved voksne, som er ustabile, har høj tendens til pseudartrosedannelse, derfor er der en mere udvidet operativ tilgang til disse frakturer. Konf med mellemvagt/traumevagt.
Klinisk og rtg. kontrol efter 1, 2 og 6 uger.
Disloceret: Indl. til osteosyntese.

BØRN
Udisloceret: Vinkelbandage i 3 uger
Disloceret: (vinkler > 10˚, >2 mm eller roterer). Indl til reponering og fiksering i GA.
Rtg kontrol efter 1 og 3 uger
OBS Neurovaskulære forhold!