Stiv halskrave anvendes, i henhold til National Klinisk Retningslinje, ikke som standard ved denne patientgruppe (National Klinisk Retningslinje (NKR) for spinal stabilisering af voksne traumepatienter i Danmark) derfor ej heller i præhospitalt regi. Traume mod rygsøjlen

Angående anvendelsen af stiv halskrave, skal der særligt gøres opmærksom på:

Stiv halskrave
Halskrave skal ikke bruges, som standart, til spinal stabilisering, men kun i helt særlige situationer, hvor der er bestyrket mistanke om cervikal fraktur, såsom ossøs ømhed, neurologiske udfald ect.
Halskraven kan evt undlades ved, den vågne, koopererende patient informeres om at ligge stille og fladt på ryggen. Patienten skal i videst muligt omfang immobiliseres på traumatransfer, eller liggende fladt på et leje.

Idet tilfælde hvor stivhalskrave ikke kan anlægges, ved ex. kort hals, kan hoved og hals stabiliseres med tæpper eller sandsække

Én person holder med begge hænder patientens hoved og hals inline-stabiliseret i følgende situationer:

  • Ved forflytninger
  • Ved logroll
  • Ved anlæggelse / fjernelse af halskraven i forbindelse med ndersøgelse, intubation eller ligende
  • Ved motorisk urolig patient

Forflytning og overdragelse af traumepatient mellem vacummadrs og traumeleje:

Personale:Min 6. personer

0. mundtlig overlevering. ATMIST (hands off)

Som udgangspunkt ligger patientansvaret hos den præhospitale enhed, indtil patienten  er blevet flyttet fra båre til hospitalets traume leje, mundtlig overlevering har fundet sted og den behandingsansvarlige traumeteamleder har accepteret overdragelse og behandlingsansvar.

1. Anæstesipersonalet stabiliserer patientens hoved-nakke og leder forflytningen i samarbejde mellem den præhospitale enhed, traumeteamlederen og serviceassistenterne.

2. Det præhospitale personale lukker luft ind i vacuummadrassen, som foldes ud.

3. Ligger pt. på siden og skal om i rygleje, laves Log roll efter vanlige principper.

4. Vacuummadrassen på ambulance båren, trækkes tæt til traumelejet, så der ikke opstår mellemrum mellem båren og lejet.

5. Når patienten ligger in-line på ryggen, skubber serviceassistenten to bed-slides eller 1 medium masterboard ind under henholdsvis skuldre og bækken.

6. Anæstesipersonale stabiliserer hoved-nakke, 1 person holder ben, 2 personer skubber og 1-2 serviceassistenter modtager.

7. Hovedenden sikrer, alle klar, tæller ned og patienten slides over på traume- lejet . Modtager holder mod traume leje så den ikke glider.

8. Patientens lejring tilpasses traumelejet. 

 Logroll anvendes ved:

• Vending

• Inspektion af ryg

• Fjernelse af tøj

• Fjernelse af Traumatransfer eller Spineboard

• Anbringelse af forflytningsmiddel (easyslide eller lign.)

Log-roll fremgangsmåde.

  1. Logroll udføres af 5 personer. For illustration se Logroll.pdf
  2. 4 personer er ansvarlig for ”inline stabilisering”
  3. En person fikserer patientens hoved/nakke, to personer drejer patienten (de krydser armene), en person fikserer benene og en person fjerner tøj/ traumatransfer / spineboard og inspicerer patientens ryg/bagside
  4. 1 person er ansvarlig for at undersøge patientens ryg og / eller anbringe forflytningsmiddel.
  5. Logroll styres af den person der fikserer hoved/nakke.
  6. Der tælles og aftales løft på ”3” og patienten lægges tilbage på ”3”