Abscesser kan normalt identificeres ved hjælp af ultralydsscanning på baggrund af følgende karakteristika:

  1. Form og struktur: En absces vises typisk som en rund eller oval formation på ultralydsskærmen. Den kan have en veldefineret eller ujævn grænse afhængigt af dens modenhed og omgivende vævstilstand.
  2. Ekkogenicitet: Abscesser vil normalt have en variabel ekkogenicitet, hvilket betyder, at de kan fremstå som mørke eller hypoekoiske områder omgivet af en lysere eller hyperekoin struktur.
  3. Intern struktur: En absces kan indeholde komplekse strukturer som væske, pus og eventuelt nekrotisk væv, hvilket kan visualiseres som uklarheder eller uregelmæssigheder inden i absceshulen.
  4. Komprimerbarhed: En absces er normalt komprimerbar, hvilket betyder, at den kan ændre form under tryk fra ultralydssonden.

Ved at analysere disse faktorer kan ultralydsscanning effektivt bidrage til diagnosticering af abscesser og dermed hjælpe med at bestemme det mest hensigtsmæssige behandlingsforløb.

22-10-2023 Peter Mønsted