Fraktura Scapula DS 42.1

Der er altid tale om et kraftigt traume, hvorfor:
Rgt. thorax
pga. mulig samtidig hæmothorax/ pneumothorax/lungekontusion/costafrakturer
Corpusfrakturer:
Collar’n’cuff til smertefrihed (1-3 uger).
Collumfrakturer:
Stabil: Konservativt som ovenfor. Samtidig clavikelfraktur => ”floating shoulder”.
Konf. med orto mellemvagt/traumevagt ang. evt. stabiliserende osteosyntese af claviklen.
Cavitasfrakturer:
Der suppleres altid med CT scanning for at vurdere displacering og størrelse af fragmentet. Der planlægges konservativ behandling og laves henvisning til skuldersektoren med henblik på vurdering.
Det forudsætter at patienten kan profiterer og koopererer til eventuel operativ behandling.
Acromionfraktur:
Collar’n’cuff til smertefrihed (2-3 uger).
Konf. med orto mellemvagt/traumevagt
Proc. Coracoideus fraktur:
Collar’n’cuff til smertefrihed (1-2 uger).
Konf. med mellemvagt/traumevagt

23-02-2024 Peter Mønsted