Generelle bemærkninger: Vurdering af patienter med akutte knæledsdistorsioner eller andre knætraumer, der kan forårsage bristning af ledkapsel, ligamenter, menisker eller beskadigelse af brusk, er vanskelig.

Undersøgelse af knæleddet bør i tvivlstilfælde kontrolleres af mellemvagten. Erfaringsmæssigt sker der en udtalt underdiagnostisering af korsbåndsskader og overdiagnostisering af meniskskader. Endvidere forveksles patellaluksationer ikke sjældent med læsion af forreste korsbånd. Når fraktur er udelukket, tager undersøgelsen sigte på at udpege tilfælde, som bør indlægges til nærmere undersøgelse, tilfælde som kan færdigbehandles på skadestuen og tilfælde, som bør ses til kontrol i Idrætstraumatologisk ambulatoriet. Der vil ved undersøgelsen ofte konstateres hæmartron. Der er yderst sjældent indikation for aspiration.

Der påvises eventuelt lukseret patella (hyppigt spontan reposition), ofte betydelig ansamling, smerter, lateral positiv apprehension, Ømhed på medial patellaretinakulum og mediale patellofemorale ligament. (diff. diagn: prox. MCL læsion).