Skulderled/klavikel
Fraktura clavicula DS 42.0

Klinisk vejledning fra SkulderAlbue Selskabet:
https://www.ortopaedi.dk/wp-content/uploads/2016/01/KKR-clavicula-Final-1.pdf
“Anbefaling:
Anvend kun operativ behandling af dislocerede midtskafts clavicula frakturer efter nøje overvejelse, da den gavnlige effekt er usikker og lille, og der er dokumenterede skadevirkninger såsom infektion, kar/nervelæsioner og efterfølgende stort behov for fjernelse af osteosyntesematerialet.”
OP-indikation ved truet hud, åben fraktur eller kar- /nervepåvirkning. Konf med mellemvagt/traumevagt
Konservativ behandling: Armslynge eller 8-tals bandage, typisk i 3-5 uger, med belastning af armen til smertegrænse. Betydeligt kortere for små børn. Herefter stigende belastning. Ved smerter ud over 10-12 uger bør patienten søge egen læge for eventuel manglende heling.
OBS Pneumothorax!
Fraktura scapula DS42.1

Der er altid tale om et kraftigt traume, hvorfor:
Rgt. thorax pga. mulig samtidig hæmothorax/ pneumothorax/lungekontusion/costafrakturer

Corpusfrakturer:
Collar’n’cuff til smertefrihed (1-3 uger).

Collumfrakturer:
Stabil: Konservativt som ovenfor. Samtidig clavikelfraktur => ”floating shoulder”.
Konf. med mellemvagt/traumevagt ang. evt. stabiliserende osteosyntese af claviklen.

Cavitasfrakturer:
Der suppleres altid med CT scanning for at vurdere displacering og størrelse af fragmentet. Der planlægges konservativ behandling og laves henvisning til skuldersektoren med henblik på vurdering. Det forudsætter at patienten kan profiterer og koopererer til eventuel operativ behandling.

Acromionfraktur:
Collar’n’cuff til smertefrihed (2-3 uger).
Konf. med mellemvagt/traumevagt

Proc. Coracoideus fraktur:
Collar’n’cuff til smertefrihed (1-2 uger).
Konf. med mellemvagt/traumevagt
Luxatio articuli sternoclavicularis DS43.2

Subluxation/distorsio:
Collar’n’cuff 1-2 uger.

Anterior luxation:
Collar’n’cuff 1-2 uger.

Posterior luxation:
Extremt sjælden! CT-scan­ning. Kan oftest behandles med løs mitella.
Konf mellemvagt ang. akut reponering v. traumatisk lux.
OBS Kompression af kar og trachea.
Luxatio articuli acromioclavicularis DS43.1

Klinisk vejledning fra SkulderAlbue Selskabet:
https://www.ortopaedi.dk/wp-content/uploads/2016/10/KKR-AC-led-marts-2016-1.pdf
Anbefalinger:
Ingen studier af moderat eller høj kvalitet har rapporteret en gavnlig effekt af kirurgisk behandling overfor ikke-kirurgisk behandling af akutte acromioklavikulære luksationer. De to reviews der opfyldte kriterierne var enten med studier mere end 30 år gamle eller udelukkende baseret på Level 4 studier. Vi anbefaler derfor at behandlingen af akut acromioklavikulær luksation som udgangspunkt bør være ikke-kirurgisk.
Det er ikke muligt at give rekommandationer for kirurgisk behandling af acromioklavikulær luksation på baggrund af den foreliggende evidens. Det kan ikke udelukkes, at yngre aktive patienter kan have effekt af nyere kirurgiske metoder.
Subluxation/ Luxation:
Collar’n’cuff til smertefrihed.
Kan ofte begynde at bruge armen efter 2-3 uger. Der er ofte gener i 6-8 uger
Undgå tunge løft i 2-3 mdr
OP kun ved sekundært henviste.
Luxatio articuli humeroscapularis DS43.0

Klinisk vejledning fra SkulderAlbue Selskabet:
https://www.ortopaedi.dk/fileadmin/DSSAK/downloads/2015/Skulderinstabilitet-ver7slut-jan15.pdf
Objektiv undersøgelse.
Akut traumatisk luksation:
Diagnosen stilles primært klinisk. Oftest er der tale om et relevant initialt traume og patienten har skuldersmerter og nedsat bevægelighed i skulderen. Ved både anterior og posterior luksation er skulderkonturen brudt. De posteriore luksationer kan være vanskelige at diagnosticere klinisk og radiologisk, men manglende passiv udadrotation skal give mistanken. Akutte luksationer kan være associeret med neurovaskulær skade (hyppigst n.axillaris) hvorfor neurovaskulær forhold skal undersøges. En associeret rotator cuff læsion (oftest supraspinatus) ses med aldersrelateret stigende hyppighed fra 40 års alderen.
Radiologi:
Akut luksation: den kliniske diagnose bekræftes radiologisk. Som minimum skal der foreligge optagelser i 2 planer både før og efter reponeringen så man sikrer sig at leddet er reponeret.
Behandling:
Akutte luksationer:
Skulderleddet reponeres hurtigst muligt. Der er beskrevet mange reponeringsteknikker som i det væsentlige anses for ligeværdige og man bør vælge en man er fortrolig med. Der anlægges primært scalenerblokade ved anæstesien altrenativt kan man bruge intraartikulær LA.
Da smertelindringen oftest indtræder hurtigt efter reponering, bør patienten efterfølgende observeres for medicinoverdosering.
Der skal foretages kontrol røntgen i 2 planer.
OBS Såfremt der har været tale om posterior luxation skal der laves kontrol CT, da der kan være større skader på cavitas glenoidalis.
Såfremt der er ossøs Bankart læsion eller displaceret tuberkulum majus fraktur suppleres med CT scanning. Der planlægges konservativ behandling med planlægning af vanlige kontroller efter skulderluksation. Der kan være indikation for subakut operation af ossøs Bankart skade og derfor henvises til skuldersektoren. Det forudsætter at patienten kan profiterer og koopererer til eventuel operativ behandling.
Alle patienter under 20 år med første gangs luksation henvises til skuldersektoren da de har ca. 95% risiko for fornyet skulderluksation.
OBS Neurovaskulære forhold før og efter reponering!
Efterbehandling:
Fixeret mitella i 1 uge. Kontrol ved fysioterapeut (Genoptræningsplan) i Akut Dagklinik.
OBS: Ved posterior luxation bandageres der med en udadrotationsbandage.
Her undersøges for evt rotatorcuff læsion.
Hvis der vurderes mistanke om læsion, sættes pt til en speciallægetid 7-10 dage efter, til fornyet vurdering. Hvis der stadig er mistanke om rotator cuff læsion, bestilles der en subakut ultralydsundersøgelse.
Ved læsion henvises pt til skuldersektoren, ellers fortsætte det normale forløb.
Luxatio habitualis humeri

2. gangs luxation og flere:
Initialt behandles som beskrevet ovenfor. Desuden henvises til skuldersektoren.
OBS Neurovaskulære forhold før og efter reponering!